Arrangör

Riksteatern Kronoberg (RK) har som huvuduppgift att stötta och stärka sina medlemsföreningar – de lokala riksteaterföreningarna i länet. Med sina över 50 aktiva år i länet har RK en unik kunskap om det civila samhällets kraft och möjligheter. Riksteaterföreningarna har stor kunskap om lokala nätverk, föreningsarbete och arrangörsfrågor, vilket ska tas tillvara, värderas och utvecklas.  

Riksteatern Kronoberg stöttar riksteaterföreningarna i sitt styrelsearbete och arrangörskap genom utbildning, coachning, marknadsföring och utbudsdagar. Oftast i samarbete med andra scenkonstaktörer som Riksteatern södra Sverige, Riksteatern Sydost och Scenkonst Sydost.

Årliga insatser för arrangörerna 

Utbudsdagar Riksteatern Södra Sverige äger rum någonstans i Södra Sverige i februari varje år. Arrangeras av regionala riksteaterföreningarna och teaterkonsulenterna i Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Skåne.  

Repertoarsnack Kronoberg då alla teaterföreningar i länet samlas för att prata om kommande säsongers repertoar. Träffarna hålls två gånger per år.

Vårträff Scenkonst Sydost Inspiration och mötesplats för teaterföreningarna i Blekinge, Kalmar län och Kronoberg. Regionala årsmöten avslutade träffen.

Ny i Riks-kurs för nya styrelsemedlemmar i riksteaterföreningarna i Sydost får en introduktion kring Riksteaterns organisation och länsteatrarna Byteatern och Regionteaterns verksamhet.

Kick off Mundekulla  kickar höstens arbete i riksteaterföreningar igång med en kick off i Mundekulla: en kursgård i närheten av Emmaboda. Riksteaterföreningarna samlas för att inspireras inför kommande säsong i en underbar miljö.

_________________________________________________________

Ekonomiskt stöd

Småplatsstöd Arrangör ansluten till Riksteatern Kronoberg kan ansöka om småplatsstöd för arrangemang förlagda till små spelplatser två gånger om året.

______________________________________________________________

Pågående projekt kring arrangörsutveckling

Ungt arrangörskap Riksteatern Kronoberg har under 2013-15 haft ett regionalt uppdrag att arbeta fram en förstudie kring unga arrangörer. Uppdraget fortsätter under 2016. Läs mer under fliken ungt arrangörskap.