Riksteatern verksamhetsplanerar

Utifrån beslutet som fattades på Riksteaterns kongress 2011 ska riksteaterföreningarna lokalt och regionalt verksamhetsplanera. Hela Riksteaterns verksamhetsplanering ska utgå från de lokala föreningarnas verksamhetsplaner.

Gå in på TF-sidorna, fyll i er verksamhetsplanering och var med och påverka. Där finns arbetsmaterial och andra underlag som stöd för arbetet.

Till TF-sidorna Genom att dokumentera era planer på Riksteaterns TF-sidor är ni med och påverkar planeringen Riksteaterns regionala och nationella nivå. För Riksteatern i Hallunda är det avgörande att få ta del av era planer för att kunna skapa en meningsfull verksamhet för hela Riksteatern.

I arbetet smälts Riksteaterns strategiska plan från kongressen och lokala verksamhetsplaneringar samman. Det sätter inriktningen för Riksteaterns totala verksamhet.

Verksamhetsplaneringen är ett sätt att skapa tydlighet i det arbete som ni i er förening ska göra de kommande åren. Det är en chans att få alla med på tåget och diskutera utveckling och hur ni ska arbeta i er förening.

 

För mer information kontakta teaterkonsulenten