Styrelse, AU & Scenkonstkonsulent

Riksteatern Kronobergs arbete leds av en styrelse med ett verkställande arbetsutskott och anställd scenkonstkonsulent. Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande, kassör och teaterkonsulent. Styrelsen träffas cirka en gång i månaden och AU inför styrelsemötena.

Styrelse

Ordförande Elisabet Wernerson Jonson

Kassör  Tommy Adolfsson

Ledamöter Pia Bertilsson (vice ordförande), Åsa Hovrell, Birgitha Westerdahl, Gun Fagerlund, Lars-Erik Lindén, Katrin Jansson

 

___________________________________________

Vad gör scenkonstkonsulenten? Scenkonstkonsulenten arbetar med att utveckla scenkonsten i regionen genom arrangörsutveckling, utbudsdagar, utbildning, information, skapa nätverk, marknadsföring med mera.

Scenkonstkonsulenten är anställd av Riksteatern Kronobergs styrelse för att vara en regional administratör och svara för kanslifunktionen inom Riksteatern Kronoberg.Scenkonstkonsulenten verkar som föreningscoach/konsult för de lokala riksteaterföreningarna och stödjer dem som arrangörer för scenkonst och svarar för kontakt med Riksteatern centralt i föreningsfrågor.