Styrelse, AU & Teaterkonsulent

Riksteatern Kronobergs arbete leds av en styrelse med ett verkställande arbetsutskott och anställd teaterkonsulent. Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande, kassör och teaterkonsulent. Styrelsen träffas cirka en gång i månaden och AU inför styrelsemötena.

Styrelse

Ordförande Lars-Evert Ekman

Kassör  Tommy Adolfsson

Ledamöter Pia Bertilsson (vice ordförande), Åsa Hovrell, Birgitha Westerdahl, Gun Fagerlund, Lars-Erik Lindén, Elisabeth Wernerson Johnson

Ersättare Eva Johansson, Katrin Jansson

___________________________________________

Vad gör teaterkonsulenten? Teaterkonsulenten arbetar med att utveckla scenkonsten i regionen genom arrangörsutveckling, utbudsdagar, utbildning, information, skapa nätverk, marknadsföring med mera.

Teaterkonsulenten är anställd av Riksteatern Kronobergs styrelse för att vara en regional administratör och svara för kanslifunktionen inom Riksteatern Kronoberg.Teaterkonsulenten verkar som föreningscoach/konsult för de lokala riksteaterföreningarna och stödjer dem som arrangörer för scenkonst och svarar för kontakt med Riksteatern centralt i föreningsfrågor.